Tổng cục thuế nhà nước Việt Nam

Liên hệ

Mã sản phẩm: LGTCT


5.0 (21 đánh giá)

Đặt hàng nhanh qua Hotline: 098.357.1900

Mô tả sản phẩm

Tổng cục thuế nhà nước việt nam

Logo biểu tượng đã được sử dụng trên huy hiệu

 Vị trí và chức năng của Tổng cục Thuế:

- Tổng cục Thuế là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước, bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế); tổ chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

- Tổng cục Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản ngoài Kho bạc Nhà nước, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Sản phẩm khác