Báo giá thiết kế logo

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC TIẾT KIỆM CƠ BẢN DOANH
NGHIỆP
CAO CẤP
 • Phương án thiết kế logo
Dựa trên phác
thảo của khách
02 05 08
 • Thời gian thực hiện
02 05 07 14
 • Điều khoản thanh toán
100 100 50-50 50-50
 • Bàn giao file gốc logo
 • Trình bày ý nghĩa logo
 • Các dạng thức logo
 • Quy chuẩn màu logo
 • Font chữ logo
   
 • Hướng dẫn sử dụng logo
   
 • Họa tiết nhận diện
   
 • Bộ văn phòng
                
         - Phong bì thư a4 và a6    
         - Card visit  
         - Thẻ tên    
         - Tiêu đề thư    
         - Kẹp file    
 • Bộ ấn phẩm quà tặng
                 
         - Cốc  
         - Mũ  
         - Sổ tay    
         - Bút kí    
 • Bảng biển (biển tên, chức danh) 
     
 
 • Tờ rơi
     
 • Viết bài PR dự án
     

*Tất cả các gói trên đều đảm bảo khách hàng hài lòng 100%, không ưng ý với dịch vụ chúng tôi hoàn tiền 100%.

>>> YÊU CẦU THIẾT KẾ LOGO <<<