Báo giá in danh thiếp

BÁO GIÁ IN DANH THIẾP (NAME CARD) 
Quy cách ấn phẩm Hộp / nội dung Giá tiền Thành tiền
  - Chất liệu giấy: Couches – 350gsm
  - Cán nilon mờ 2 mặt.
  - Đóng hộp 100 Card trong vỏ nhựa.
  - Lấy hàng sau 3-4 ngày. 
1 hộp 120.000đ 120.000đ
2 hộp 95.000đ 190.000đ
3 hộp 85.000đ 270.000đ
5 hộp 80.000đ 425.000đ
10 hộp 75.000đ 750.000đ
20 hộp 50.000đ 800.000đ
30 hộp 45.000đ 1.050.000đ
40 hộp 40.000đ 1.200.000đ
50 hộp 35.000đ 1.300.000đ
100 hộp 30.000đ 2.400.000đ
* Giá chưa bao gồm VAT 8% và thiết kế phí.  
- Phí gia công thêm
   + Bo tròn 4 góc dưới 10 hộp cộng thêm  30.000đ / hộp và trên 10 hộp công thêm  20.000đ / hộp
   + Khoan lỗ dưới 10 hộp cộng thêm 30.000đ / hộp và trên 10 hộp cộng thêm 20.000đ / hộp
- Phí thiết kế danh thiếp
   + Thay thông tin trên Danh thiếp MIỄN PHÍ
   + Gói cơ bản 200,000đ (duyệt 2 mẫu chọn 1) 
   + Gói Chuyên nghiệp 500,000đ (duyệt 2 mẫu chọn 1, giới hạn 6 lần chỉnh sửa) 

   + Gói Cao cấp 1,000,000đ (duyệt 3 mẫu chọn 1, không giới hạn lần chỉnh sửa) 

Liên hệ: 098 357 1900